اطلاعیه مهم تعاونی

به  اطلاع  کلیه اعضای محترم تعاونی مسکن می رساند با توجه به دریافت مجوزات فاز اول و دوم برق رسانی توسط تعاونی مسکن ، از کلیه اعضای محترم خواهشمند است به منظورجلوگیری از اتلاف وقت وپیشرفت عملیات زیر ساخت هاوتضییع حقوق اعضایی که هزینه ها را پرداخت نموده اند دراسرع وقت جهت واریزهزینه زیرساخت ها  به واحد مالی اداری تعاونی مسکن مراجعه فرمایید .

در صورت عدم پرداخت هزینه توسط شما عضو محترم، اجرای عملیات زیرساخت های پروژه متوقف ، و با عضوی که هزینه را پرداخت ننموده است طبق مفاد اساسنامه و هزینه ها به صورت روز شمار محاسبه میگردد 

پیشرفت پروژه برق رسانی پروژه عباس آباد

 به اطلاع کلیه اعضای محترم تعاونی مسکن می رساند برق رسانی پروژه در سه مرحله صورت میگیرد

مرحله اول برق رسانی موقت به پروژه

مرحله دوم  برق رسانی  کارگاهی و تجهیزاتی

مرحله سوم برق رسانی به صورت تفکیکی تا سر قطعه زمین

۱ of ۷
 

 

 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

۱. به اطلاع اعضای محترم می رساند در صورت پرداخت هزینه زیر ساخت ها توسط کلیه اعضا، اجرای عملیات صورت می پذیرد. لذا به منظور جلوگیری از اتلاف وقت و پیشرفت عملیات زیر ساخت ها خواهشمند است در اسرع وقت به واحد مالی اداری تعاونی مراجعه نمایید

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

۲. از  اعضای محترمی که تاکنون با پرداخت به موقع قسط اول زیر ساخت های پروژه ما را در پیشبرد اهداف تعاونی یاری نموده اند کمال تشکر را داریم.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

۳. بدینوسیله به اطلاع اعضای محترم تعاونی مسکن انجمن مدیران کنترل کیفیت صنایع  می رساند باتوجه به آغاز اجرای عملیات زیرساخت های پروژه و انعقاد قرارداد با پیمانکاران ،   ازکلیه اعضای  محترم  تعاونی خواهشمند است به منظور جلوگیری از وقفه در عملیات اجرایی  پروژه ، لطفا"  هزینه های  اعلامی را طبق جدول  ارایه شده  درقسمت "شرح عملیات وهزینه زیر ساخت ها" پرداخت  نمایید.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

۴. اعضای محترم تعاونی مسکن جهت رویت مشخصات و متراژ طرح ویلا ها به قسمت "طرح ویلاها" مراجعه نمایید.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

۵. اعضای محترم تعاونی مسکن با توجه به آماده بودن سند مالکیت خواهشمند است نسبت به واریز مبلغ اعلامی اقدام و به واحد مالی تعاونی مسکن جهت تحویل سند مالکیت مراجعه فرمایید.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

۶. به اطلاع اعضای محترم تعاونی می رساند با پرداخت هزینه های عملیات زیر ساخت پروژه شهرک تفریحی، توریستی عباس آباد که شامل برق رسانی، اجرای شبکه اصلی آب و انشعابات، اجرای شبکه گاز و نصب علمک، راه اندازی شبکه داخلی مخابرات، اجرای شبکه فاضلاب، خیابان کشی، جدول کشی، مخلوط ریزی پروژه، پیاده سازی طرح محوطه شهرک تفریحی توریستی، اجرای سازه های ویلاها، اجرای تاسیسات برقی ویلاها، اجرای طرح مکانیکی ویلاها و پیاده سازی محوطه سازی داخل ویلاها می باشد، آغاز می گردد.

لذا از کلیه اعضای محترم تعاونی خواهشمند است همکاری لازم را در رابطه با پرداخت هزینه ها مبذول فرمایند.

 

اطلاعیه

      

 

نگاهی به عباس آباد

   


طراحی و اجرا توسط واحد انفورماتیک انجمن مدیران کنترل کیفیت۲۰۱۴-۲۰۱۵.