اطلاعیه

۱. اعضای محترم تعاونی مسکن با توجه به آماده بودن سند مالکیت خواهشمند است نسبت به واریز مبلغ اعلامی اقدام و به واحد مالی تعاونی مسکن جهت تحویل سند مالکیت مراجعه فرمایید.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

۲. به اطلاع اعضای محترم تعاونی می رساند در هفته آتی عملیات زیر ساخت پروژه شهرک تفریحی، توریستی عباس آباد که شامل برق رسانی، اجرای شبکه فاضلاب و انشعابات، اجرای شبکه گاز و نصب علمک، راه اندازی شبکه داخلی مخابرات، خیابان کشی، جدول کشی، پیاده سازی طرح محوطه شهرک تفریحی توریستی، اجرای سازه های ویلاها، اجرای تاسیسات برقی ویلاها، اجرای طرح مکانیکی ویلاها و پیاده سازی محوطه سازی داخل ویلاها می باشد، آغاز می گردد.

لذا از کلیه اعضای محترم تعاونی خواهشمند است همکاری لازم را در رابطه با پرداخت هزینه ها مبذول فرمایند.

 

اطلاعیه

      

 

نگاهی به عباس آباد

   


طراحی و اجرا توسط واحد انفورماتیک انجمن مدیران کنترل کیفیت۲۰۱۴-۲۰۱۵.