اطلاعیه

.::اعضای محترم تعاونی مسکن با توجه به آماده بودن سند مالکیت خواهشمند است نسبت به واریز مبلغ اعلامی اقدام و به واحد مالی تعاونی مسکن جهت تحویل سند مالکیت مراجعه فرمایید::.

 

اطلاعیه

      

 

نگاهی به عباس آباد

   


طراحی و اجرا توسط واحد انفورماتیک انجمن مدیران کنترل کیفیت۲۰۱۴-۲۰۱۵.